Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden BOVAG van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij alle Kamers van Koophandel en alle Griffies van Rechtbanken. Deze Algemene Voorwaarden zijn ter inzage en verkrijgbaar bij de BOVAG en in ons bedrijf.